Projektový manažment od A po Z
Komplexné zastrešenie projektu
Stavebné práce
Financovanie projektu
Projekt marketing

Prečo my?

Skúsenosti v obore

Úspešne sme už pomohli niekoľko firmám uľahčiť procesy.

Zameranie

Vďaka širokej ponuke služieb vám vieme pomôcť s rôznymi projektami.

O spoločnosti

Spoločnosť PROTOWN s.r.o. je mladá, dynamická ale najmä ambiciózna a ctižiadostivá spoločnosť, ktorej gro zamerania tvorí špičkový projektový manažment orientovaný na komplexnosť a kvalitu. Cieľom je úplné odbremenenie investora od starostí a povinností týkajúcich sa činností spojených s konkrétnym projektom, respektíve poskytnutie maximálnej súčinnosti pri realizácií projektu v akejkoľvek fáze výstavby. Od projekčnej činnosti potrebnej pre vydanie stavebného povolenia či iných dokumentov, cez všetky administratívne, obstarávacie a ekonomické úkony v prípravnej fáze projektu, až po samotnú realizáciu ukončenú kolaudáciou či odovzdaním do rúk investora, všetko s dôrazom na dodržiavanie časového harmonogramu a stanoveného rozpočtu.

Keďže projektový manažment od A po Z v našom ponímaní zastrešuje naozaj široké spektrum služieb, spoločnosť PROTOWN s.r.o. má svoje pole pôsobnosti značne diverzifikované. Máme skúsenosti s riadením a manažovaním rôznych typov projektov, či už po technicko-realizačnej stránke ale aj ekonomicko-obchodnej stránke vrátane marketingovej podpory či daňového poradenstva, ale aj analýzy vhodnosti danej investície či zabezpečenia kompletného právno-realitného servisu a to všetko využitím moderných a efektívnych metód, prislúchajúcich nárokom doby v roku 2020.

novotechno-069
Naše služby

Ponúkame kvalitné služby, ktoré pomôžu vašej firme rásť.

dom
 • Projektové riadenie a koordinácia, finančný a časový kontroling
 • Príprava, analýza, kompletné zabezpečenie a vyhodnotenie projektu
 • Od projekčnej činnosti cez všetky technicko-ekonomické náležitosti až po pravidelný reporting
 • Odbremenenie investora od všetkých povinností týkajúcich sa konkrétneho projektu
 • Zastrešenie v akejkoľvek fáze projektu
 • Kooperácia so všetkými verejnými či súkromnými inštitúciami
 • Stavebné a dokončovacie práce na projektoch rôzneho rozsahu a zamerania
 • Od výkopových prác cez kompletnú realizáciu stavby po aranžovanie exteriéru a okolia
 • Precíznosť, perfekcionizmus, dôraz na detaily
 • Súčinnosť pri zabezpečovaní financovania projektu
 • Ekonomické poradenstvo od krátkodobých optimalizácií po dlhodobé strategické plánovanie
 • Investičné poradenstvo a daňová optimalizácia
 • Projekt marketing na mieru
 • Návrh, správa a optimalizácia marketingových kampaní
 • Affiliate marketing, PPC kampane

Kontaktujte nás

PROTOWN s.r.o.
Blagoevova 9,
851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 52 822 117
DIČ: 2121209244
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: SK28 1100 0000 0029 4008 3386
logosvg